Addenda 1

5 May 2023 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN BALUNG AYAM, MENGKUANG DAN DATO' DOLLAH DAN SEBAHAGIAN JALAN SUNGAI BERTIH, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA

Addenda 1 telah dilampirkan untuk perhatian para petender bagi kerja MPK/JK 600-13/1/73 (2023) KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN BALUNG AYAM, MENGKUANG DAN DATO' DOLLAH DAN SEBAHAGIAN JALAN SUNGAI BERTIH, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA.