PINDAAN TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

15 May 2023 • Oleh Jabatan Kerja Raya Hulu Langat untuk KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEJABAT PAROL SEBAGAI PUSAT PEMULIHAN LANJUTAN JABATAN PENJARA MALAYSIA, KAJANG

DALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA TARIKH TUTUP ASAL SEBUT HARGA JKR/DHL/P010/2023 TELAH DIPINDA SEPERTI BERIKUT :-

TARIKH TUTUP ASAL : 22 MEI 2023 

TARIKH TUTUP PINDAAN : 23 MEI 2023 

Sebarang pertanyaan boleh hubungi 03-89114163 (Bahagian Ukur Bahan JKR Hulu Langat)

 

Sekian, terima kasih.