RALAT PADA DOKUMEN TENDER

27 May 2023 • Oleh Majlis Perbandaran Kuala Langat

PEMAKLUMAN RALAT  BAGI CADANGAN MEMBINA KAWASAN REKREASI BANTING PLAZA DI LOT 377, 378,28532 & 28533, JALAN SULTAN ABDUL SAMAD,  MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT. (MPKL/JL/T/01/2023)

 

PERKARA 2.0 (2): KERJA-KERJA MEMBINA HOARDING –                                                                                LAMPIRANJKB/H/STD/001)

PERKARA 5.0 : KERJA-KERJA MEMBINA DATARAN –                                                                                        LAMPIRAN : (JL/BP/DK-K1)

PERKARA 13.0: KERJA-KERJA MEMBINA WAKAF –                                                                                           LAMPIRAN JL/BP/WBD-10)

PERKARA 14.0: KERJA-KERJA MEMBINA ENTRANCE –                                                                                     LAMPIRAN :   (JL/BP/ENT-30)

PERKARA 16.0: KERJA-KERJA MEMBINA DAN MEMASANG 'BOX UP LETTERING'-BANTING PLAZA–    LAMPIRAN: (JL/BP/ENT-30)

PERKARA 17.0: KERJA-KERJA MEMBINA RAILING-                                                                                           LAMPIRAN : (JL/BP/RL1-A)

PERKARA 23.0: KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN-

PERKARA 25.0: KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MEMBUAT SAMBUNGAN PERPAIPAN- LAMPIRAN : (JL/BP/FAS-11)