TAWARAN SEMULA SEBUTHARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENTAULIAH STESEN IP KAMERA DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI NEGERI SELA

1 Jun 2023 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENTAULIAH STESEN IP KAMERA DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI NEGERI SELANGOR

MAKLUMAN 

Adalah dimaklumkan sebutharga ini akan di buat tawaran semula selepas keputusan dari Jawatankuasa Sebutharga JPS Selangor yang melihat sebutharga ini ada isu pematuhan dasar perolehan dan kerja yang tidak dipatuhi. Tawaran semula sebutharga ini akan dimaklum melalui sistem tender online ini.