PEMBETULAN BUTIRAN SEBUT HARGA MUKASURAT 8 - KERJA -KERJA MEMPERBAIKI JALAN

10 Jun 2023 • Oleh Pejabat Daerah Klang

Pembetulan yang ditambah adalah

Penambahan item 2.3 Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan premix "Asphaltic Concrete Binder Course - 28mm termasuk menyerak 'Prime coat' dan mengikut piawaian spesifikasi yang ditetapkan atau arahan Pegawai Penguasa. 

Unit adalah Tan

Kuantiti adalah 100 

- Pembetulan terkini item 2.4 unit adalah Tan bukan M2.