RALAT: Tarikh Penutupan Peti Tender

4 Sep 2023 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN FOTOSTAT DI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Tarikh Penutupan Peti Tender adalah seperti berikut

Tarikh Asal        : 28 September 2023

Tarikh Pindaan  : 29 September 2023

Waktu                : 12.00 Tengah Hari