TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK KONTRAKTOR - KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN - (MBPJ/TD/K/067/2023)

23 Oct 2023 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya

KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN YANG BERKAITAN BAGI MENDAPATKAN SIJIL PERAKUAN BOMBA UNTUK BANGUNAN MENARA MBPJ , JALAN TENGAH, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
- (MBPJ/TD/K/067/2023)

Tarikh       :   30 Oktober 2023 (ISNIN)

Masa         :  8.30 pagi  – 9.30 pagi sahaja. (Sebarang kelewatan kehadiran tidak akan 

                     dipertimbangkan). Lawatan tapak dan taklimat adalah selepas semakan sijil / kehadiran.

 Tempat   :   Bilik Mesyuarat, Tingkat 13, Menara MBPJ

 

1)       HANYA SEORANG PENAMA DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT
YANG MASIH SAH DAN BERKUATKUASA SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI 
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK.

2) KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK  DIKEHENDAKI MEMBAWA BERSAMA KAD PENGENALAN, COP SYARIKAT DAN SIJIL ASAL CIDB.

(Sebarang kelewatan kehadiran tidak akan dipertimbangkan).

Nota : Sila bawa bersama kebenaran khas (jika perlu)

SEKIAN, UNTUK MAKLUMAN.

 

Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya