ADDENDUM NO.1 - PROVISIONAL SUM

24 Oct 2023 • Oleh Jabatan Kerja Raya Hulu Langat untuk KERJA PEMBAIKAN CERUN DI KAMPUNG ORANG ASLI GENTING PERAS, HULU LANGAT, SELANGOR

Dimaklumkan bahawa terdapat Addenda No.1 kepada Dokumen Sebut Harga JKR/DHL/P029/2023 pada Bill No.4- Provisional Sum. 

Mukasurat asal - BQ 2A - 9/9

Mukasurat pindaan- BQ 2A-9/9 (ADD)

Sila muat turun dokumen yang terlibat dan dilampirkan bersama sebutharga.

Sekian, terima kasih.