MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: ADDENDA NO.1 KEPADA DOKUMEN TENDER MPKj T27/2023

30 Oct 2023 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DI KAWASAN LAPANG DI TAMAN SRI RAYA, CHERAS, MP KAJANG

Dimaklumkan bahawa terdapat Addenda No.1 kepada Dokumen Tender MPKj T27/2023.

 

Sila muat turun dokumen yang terlibat.

 

Sila nyatakan penerimaan dengan menandatangani dan mengembalikan Surat Akuan Penerimaan Addenda No.1 bersama-sama Dokumen Tender semasa Tender ditutup kelak.

 

Sekian, terima kasih.

 

Bahagian Pengurusan Kontrak dan Ukur Bahan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Perbandaran Kajang