LANJUTAN TARIKH TUTUP SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, SERTA MENYELENGGARA SERVE

26 Jan 2024 • Oleh Jabatan Perancang Bandar & Desa untuk SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, SERTA MENYELENGGARA SERVER, STORAN, FIBER SWITCH DAN PERISIAN VMWARE ESXi JABATAN

Dimaklumkan tarikh tutup penghantaran tawaran Sebut Harga Bagi Perolehan Menaiktaraf, Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Serta Menyelenggara Server, Storan, Fiber Switch Dan Perisian Vmware Esxi Jabatan dilanjutkan kepada 2 Februari 2024 jam 12.00 tengah hari.

Sekian.