ADDENDA : PERUBAHAN PADA SENARAI KUANTITI

19 Apr 2024 • Oleh Jabatan Kerja Raya Hulu Langat untuk KERJA-KERJA MENGECAT BAHAGIAN LUAR DINDING, MEMBAIKPULIH TANDAS, MEMASANG TINTED DAN MEMBAIKPULIH TANGGA BANGUNAN YANG MENDAP DI BANGUNAN PERDANA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP), BANGI, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR.

Terdapat perubahan pada Senarai Kuantiti di mukasurat 4 bagi sebutharga JKR/DHL/P010/2024. Dimohon penyebutharga untuk memuaturun mukasurat senarai kuantiti yang telah dipinda. 

Sebarang kesulitan, amat kami kesali.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan JKR Hulu Langat Di talian 03-89114163.

Sekian, terima kasih