RALAT: KESILAPAN TAJUK DI JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL MUKA SURAT 19

24 Apr 2024 • Oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor untuk SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENYALIN PELBAGAI FUNGSI SATU (1) UNIT JENIS BERAT (HEAVY DUTY) DAN TIGA BELAS (13) UNIT JENIS SEDERHANA BERAT (MEDIUM DUTY) BAGI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR SELAMA TEMPOH 3 TAHUN (2024-2027)

Ralat: Adalah dimaklumkan bahawa tajuk Jadual Pematuhan Spesifikasi di muka surat 19 adalah untuk B.  Mesin Penyalin Digital Jenis Sederhana Berat (Medium Duty) – 13 unit. Butiran lain pada jadual tiada perubahan. 

Sekian, terima kasih.