MBDK.JKEJ.600-13/1/51(2024) -Addenda No.1

16 May 2024 • Oleh Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) untuk KERJA-KERJA MEMBINA INFRASTRUKTUR JALAN, PARIT, LAMPU JALAN SERTA PERABOT JALAN DI JALAN KORPORAT 5, 7B, 7E, LORONG TEPI DAN LORONG BELAKANG TAMAN PERINDUSTRIAN MERU, KLANG UTARA SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA.

KERJA-KERJA MEMBINA INFRASTRUKTUR JALAN, PARIT, LAMPU JALAN SERTA PERABOT JALAN DI JALAN KORPORAT 5, 7B, 7E, LORONG TEPI DAN LORONG BELAKANG TAMAN PERINDUSTRIAN MERU, KLANG UTARA SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA -(MBDK.JKEJ.600-13/1/51(2024)

Addenda No. 1 pada Dokumen Tender ini adalah menjadi sebahagian daripada Dokumen Kontrak dan Petender dikehendaki memasukkan addenda ini ke dalam Dokumen Tender.