ADDENDUM NO. 1

27 May 2024 • Oleh Jabatan Kerja Raya Petaling

PERKARA : Addendum No. 1
Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
2.       Bersama-sama ini dikemukakan satu (1) Set Addendum No. 1 kepada Dokumen Sebut Harga seperti di Lampiran 1.
3.       Addendum di atas hendaklah digantikan muka surat berkenaan semasa pihak tuan menghargakan Senarai Kuantiti dan hendaklah disertakan bersama-sama Dokumen Sebut Harga semasa penutupan sebut harga ini manakala Surat Akuan Penerimaan hendaklah
dikembalikan kepada pejabat ini dengan kadar segera secara emel hana.nashwa@jkr.gov.my
4.       Kegagalan pihak tuan mengambil tindakan seperti yang digariskan di atas akan menyebabkan sebut harga tuan ditolak.
5.      Untuk perhatian tuan, Tarikh Tutup Sebut Harga pada 29hb Mei 2024 (Rabu) jam 12.00 tengahari DITUNDA KEPADA 5HB JUN 2024 (RABU) JAM 12.00 TENGAHARI.

Sebarang kesulitan sila hubungi Puan Hana Nashwa Binti Mohamed Yaziz (03 – 55455833 (1226) untuk makluman.

Sekian untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.