RALAT KOD BIDANG BAGI SEBUTHARGA JKR/HS/21/2024

10 Jun 2024 • Oleh Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor

TAJUK SEBUTHARGA - KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ASRAMA MAWAR DI TAMAN SINAR HARAPAN KUALA KUBU BHARU, DAERAH HULU SELANGOR, SELANGOR.

NO SEBUTHARGA – JKR/HS/21/2024

Terdapat RALAT bagi  KOD BIDANG B04 ,B10,B24 ,B27 , CE 21 .seperti mana yang telah diiklankan di dalam sistem tender Selangor bagi kerja yang telah dinyatakan.

Kod bidang yang dinyatakan di dalam notis sebutharga adalah B04&B10&B24&B27& CE 21,tetapi terdapat kesilapan semasa mengisi kod bidang dimana perkataan ATAU telah  digunakan sebaliknya di dalam notis telah dinyatakan perkataan DAN.

Bagi syarikat yang telah membeli dokumen tersebut, pihak syarikat boleh menghantar dokumen sebutharga sekiranya kod bidang pengkhususan  seperti yang dinyatakan di dalam notis sebutharga sahaja.

Sekiranya semakan  dilakukan dan didapati kod bidang pengkhususan  berlainan seperti yang dinyatakan di dalam notis sebutharga, petender akan ditolak disebabkan kekurangan kod bidang pengkhususan kerja.