MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: ADDENDA NO.1 KEPADA DOKUMEN SEBUT HARGA MPKj S145/2024

5 Jul 2024 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk MENYEDIAKAN DAN MEMASANG 9 UNIT 'PANIC BUTTON' DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN KAJANG, MP KAJANG

Dimaklumkan bahawa terdapat Addenda No.1 kepada Dokumen Sebut Harga MPKj S145/2024.

 

Sila muat turun dokumen yang terlibat.

 

Sila nyatakan penerimaan dengan menandatangani dan mengembalikan Surat Akuan Penerimaan Addenda No.1 bersama-sama Dokumen Sebut Harga semasa sebut harga ditutup kelak.

 

Sekian, terima kasih.

 

Bahagian Pengurusan Kontrak dan Ukur Bahan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Perbandaran Kajang