Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL. SH3/2014

KERJA-KERJA MEMBINA 4 UNIT RUMAH 3 BILIK UNTUK BANTUAN RUMAH ASNAF MUALLAF DI KAMPUNG ORANG ASLI SG. RASAU HILIR, BATU 14, 47100 PUCHONG, SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Tender SEBUT HARGA MAIS BIL. SH3/2014
Tarikh Iklan 23 May 2014 - 5 Jun 2014
Tarikh Jual 23 May 2014 - 5 Jun 2014
Tarikh Tutup 5 Jun 2014
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Tender

KERJA-KERJA MEMBINA 4 UNIT RUMAH 3 BILIK UNTUK BANTUAN RUMAH ASNAF MUALLAF DI KAMPUNG ORANG ASLI SG. RASAU HILIR, BATU 14, 47100 PUCHONG, SELANGOR

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada kontraktor Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar sebagai kontraktor oleh CIDB di bawah kategori B (Pembinaan Bangunan) dan CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam) di bawah Pengkhususan B04 (Kerja Am Bangunan) dan CE21 (Kerja-Kerja Am Kejuruteraan Awam).

2. Pembelian Dokumen Sebut Harga adalah secara atas talian di laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my dan Dokumen Sebut Harga bolehlah diambil mulai 26 Mei 2014 pada waktu pejabat di Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam pada jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang.

3. Penyebutharga DIWAJIBKAN mengemukakan salinan asal dan salinan fotostat yang telah disahkan (tidak dikembalikan) bagi dokumen seperti di bawah semasa pembelian dokumen sebut harga:

i) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) oleh CIDB;
ii) Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK;
iii) Sijil/Kad Perakuan Islam (sekiranya bukan Bumiputera);
iv) Resit bayaran Sumbangan Zakat Perniagaan di mana-mana Kaunter Lembaga Zakat Selangor; (kaunter Cawangan LZS disediakan di Tingkat Bawah, Menara Selatan)
v) Resit Saham Wakaf MAIS, minima RM 10.00 (kaunter Cawangan Perbadanan Wakaf Selangor disediakan di Tingkat Bawah, Menara Selatan);
vi)Resit bayaran pembelian Dokumen Sebut Harga sebanyak RM10.00.

Nota:**Sila kemukakan ketiga-tiga resit bagi perkara iv, v dan vi di atas semasa
pembelian dokumen sebut harga.

4. Satu lawatan tapak akan diadakan pada 22 Mei 2014 (Khamis) jam 11.00 pagi bertempat di Kampung Orang Asli Sg. Rasau Hilir, Batu 14, 47100 Puchong, Selangor dan pihak penyebutharga adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri sesi lawatan tapak ini. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan En. Mohd Khairol bin Mohd Rashid (012-315 2532) atau En. Amir Anwar bin Abdul Rahman (016-6770602).

5. Jika wakil syarikat yang hadir semasa lawatan tapak diadakan dan pembelian dokumen sebut harga, beliau perlu mendapatkan surat wakil kuasa daripada Pengurus/Pengarah Syarikat yang diiktiraf dalam Sijil CIDB.

6. Semua dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang berlakri mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga dialamatkan kepada:

SETIAUSAHA,
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM

sebelum atau pada 5 Jun 2014 (Khamis) jam 12.00 tengahari. Pihak MAIS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana dokumen sebut harga yang dikirimkan melaui pos.

7. MAIS tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga.

8. MAIS berhak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab atas keputusan tersebut.


SETIAUSAHA
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Kampung Orang Asli Sg. Rasau Hilir, Batu 14, 47100 Puchong, Selangor

Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan En. Mohd Khairol bin Mohd Rashid (012-315 2532) atau En. Amir Anwar bin Abdul Rahman
Kampung Orang Asli Sg. Rasau Hilir, Batu 14, 47100 Puchong, Selangor

Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan En. Mohd Khairol bin Mohd Rashid (012-315 2532) atau En. Amir Anwar bin Abdul Rahman
22 May 2014 11:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN
ATAU
CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis