Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL. SH4/2014

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTUKTUR ICT MELIPUTI PUSAT DATA, SISTEM RANGKAIAN DAN KESELAMATAN DI PEJABAT MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Tender SEBUT HARGA MAIS BIL. SH4/2014
Tarikh Iklan 26 May 2014 - 9 Jun 2014
Tarikh Jual 26 May 2014 - 9 Jun 2014
Tarikh Tutup 9 Jun 2014
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Tender

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTUKTUR ICT MELIPUTI PUSAT DATA, SISTEM RANGKAIAN DAN KESELAMATAN DI PEJABAT MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada kontraktor Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 210101 Hardware (Low End Technology)- supply all types of computer hardware including PC, Notebook, printer, document scanner, peripherals and maintenance, 210102 Hardware (High End Technology)- All types of server, mainframe, high end printers, storage area network (SAN,NAS) including maintenance, 210103 Software – supply all computer software, operating system, database, off-the-shelf packages including maintenance, 210104 Software/system development/customization and maintenance including data entry, data processing, 210105 Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, service including maintenance (LAN/WAN/internet/wireless/satellite), 210106 Data management – Provide service including disaster dan 210107 ICT security and firewall, encryption, PKI, Anti Virus.

2. Pembelian Dokumen Sebut Harga adalah secara atas talian di laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my dan Dokumen Sebut Harga bolehlah diambil mulai 29 Mei 2014 pada waktu pejabat di Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam pada jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang.

3. Penyebutharga DIWAJIBKAN mengemukakan salinan asal dan salinan photostat (tidak dikembalikan) bagi dokumen seperti di bawah semasa pembelian dokumen sebut harga:

i) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan;
ii) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera dari Kementerian Kewangan;
iii) Sijil/Kad Perakuan Islam (sekiranya bukan Bumiputera);
iv) Resit bayaran Sumbangan Zakat Perniagaan di mana-mana Kaunter Lembaga Zakat Selangor; (kaunter Cawangan LZS disediakan di Tingkat Bawah, Menara Selatan)
v) Resit Saham Wakaf MAIS, minima RM 10.00 (kaunter Cawangan Perbadanan Wakaf Selangor disediakan di Tingkat Bawah, Menara Selatan);
vi)Resit bayaran pembelian Dokumen Sebut Harga sebanyak RM10.00.
Nota:**Sila kemukakan ketiga-tiga resit bagi pekara iv,v dan vi di atas semasa
pembelian dokumen sebut harga.

4. Semua dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang berlakri mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga dialamatkan kepada:

SETIAUSAHA,
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM

sebelum atau pada 9 Jun 2014 (Isnin) jam 12.00 tengahari. Pihak MAIS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana dokumen sebut harga yang dikirimkan melaui pos.

5. MAIS tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga.

6. MAIS berhak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab atas keputusan tersebut.


SETIAUSAHA
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL
DAN
210102 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY) - ALL TYPES OF SERVER, MAINFRAME, HIGH END
DAN
210103 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE – SUPPLY ALL COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF
DAN
210104 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE/SYSTEM DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE INCLUDING DATA
DAN
210105 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > TELECOMMUNICATION/NETWORKING-SUPPLY PRODUCT, INFRASTRUCTURE, SERVICES INCL
DAN
210106 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > DATA MANAGEMENT –PROVIDE SERVICES INCLUDING DISASTER
DAN
210107 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYPTION, PKI, ANTI VIRUS

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis