Cetak
MDKL/JL/SH.5/2015

MDKL/JL/SH.5/2015 - CADANGAN MENAIKTARAF DATARAN BANTING (FASA 2), MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT.

Pegawai Bertanggungjawab
Nama Tender Admin
E-mel tenderadmin@selangor.gov.my
No. Tel 0355447557
Jabatan Bahagian Pengurusan Maklumat, Pejabat SUK Selangor
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Sebut Harga MDKL/JL/SH.5/2015
Tarikh Iklan 6 Jun 2015 - 16 Jun 2015
Tarikh Jual 9 Jun 2015 - 16 Jun 2015
Tarikh Tutup 16 Jun 2015
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar (Peti Tender) Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor.
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 30.00

Syarat Sebut Harga

1. Penyebutharga dikehendaki membawa SIJIL PENDAFTARAN ASAL SPKK (Sijil Perolehan Kerja Kerajaan) oleh CIDB, SIJIL TARAF BUMIPUTERA ASAL oleh PKK dan UPEN (Unit Perancang Ekonomi Negeri) serta Salinan Pengesahan Good & Services Tax (GST) juga PENDAFTARAN SSM ASAL (untuk penyemakan kawasan pendaftaran syarikat) yang masih sah tempoh lakunya. 2.Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada syarikat atau wakil yang sah sahaja. Wakil Syarikat dikehendaki membawa bersama Surat Wakil Kuasa. 3. Dokumen Meja Tawaran dipamerkan di Unit Perolehan Dan Aset, Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor. 4. Bayaran dalam bentuk Wang Tunai / Deraf Bank atau Wang Pos di atas nama Yang DiPertua Majlis Daerah Kuala Langat. 5.Dokumen Sebutharga yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga seperti tertera di atas. 6. Penyebutharga yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya 7. Dokumen sebutharga yang telah kehabisan sebelum tarikh tutup tidak akan diulang cetak.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE14 LANSKAP
ATAU
CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis