Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2015

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG SAGUHATI PENGISLAMAN UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2015
Tarikh Iklan 5 Aug 2015 - 20 Aug 2015
Tarikh Jual 10 Aug 2015 - 20 Aug 2015
Tarikh Tutup 24 Aug 2015
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR
TINGKAT 9 & 10, MENARA UTARA,
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
40000 SHAH ALAM.
(U.P: UNIT PEROLEHAN)
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut HargaMEMBEKAL
DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG SAGUHATI PENGISLAMAN UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM
SELANGOR

SH1/2015

1.  Tawaran adalah
dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada pembekal
Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar
dengan
Kementerian Kewangan Malaysia.

 

2.    Sebut Harga ini
akan dibuka pada 5 Ogos 2015 hingga 24 Ogos 2015 pada jam 12 tengahari. Borang
Sebut Harga bolehlah diambil mulai 12 Ogos 2015 pada waktu
pejabat di Majlis Agama Islam
Selangor,
Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid,
Seksyen 5, 40000 SHAH ALAM.

 

3.   Salinan
asal dan salinan Photostat (tidak dikembalikan) Sijil
Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan,  Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera
dari Kementerian Kewangan dan Sijil/ Kad Perakuan Islam (Sekiranya bukan
Bumiputera)
hendaklah dikemukakan semasa pengambilan borang Sebut
Harga tersebut.

 

4.     
Penyebutharga
disyaratkan :i)        Membeli  Dokumen Sebut Harga sebanyak RM10.00 secara
atas talian melalui laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my;

ii)       Menyertai Saham Wakaf MAIS, minima RM10.00 (Kaunter
Bhg. Baitulmal, Tingkat 9) dan;

iii)      Diwajibkan membayar Zakat Perniagaan di mana-mana
Kaunter Lembaga Zakat Selangor.


Nota : Sila
kemukakan ketiga-tiga resit di atas semasa pembelian dokumen Sebut Harga.

5.     
Semua
dokumen Sebut Harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang berlakri
mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam peti Sebut Harga
dialamatkan:SETIAUSAHA,

MAJLIS AGAMA
ISLAM SELANGOR,

TINGKAT  9,  MENARA
UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,

PERSIARAN MASJID, SEKSYEN
5,

40000 SHAH ALAM

 

pada atau sebelum 24 Ogos 2015  jam 12.00 tengahari. Pihak MAIS tidak akan
bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Sebut
Harga yang dikirimkan melaui pos.

6.   MAIS tidak akan
terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau
memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran Sebut Harga.

 

7.     MAIS
berhak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara
keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran
tanpa menyatakan sebab atas keputusan tersebut.


Unit Perolehan,

Bahagian Pentadbiran,

           Majlis Agama Islam Selangor,Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
309.69 kB application/pdf Muat Turun