Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL. SH2/2015

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga SEBUT HARGA MAIS BIL. SH2/2015
Tarikh Iklan 18 Aug 2015 - 2 Sep 2015
Tarikh Jual 21 Aug 2015 - 2 Sep 2015
Tarikh Tutup 2 Sep 2015
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar SETIAUSAHA,
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9 & 10, MENARA UTARA,
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
40000 SHAH ALAM
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT UNTUK MAJLIS
AGAMA ISLAM SELANGOR

 

SH2/2015

 

1.  Tawaran adalah
dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada pembekal
Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar
dengan
Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 210101 Hardware (low end technology) Supply all types of
computer hardware including PC, notebook, printer, document scanner,
peripherals and maintenance
.

 

2.     
Sebut Harga ini
akan dibuka pada 18 Ogos 2015 hingga 2 September 2015
pada jam 12 tengahari.
Borang Sebut Harga bolehlah
diambil mulai  24 Ogos 2015 pada waktu pejabat di Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 9, Menara
Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid,  Seksyen 5, 40000 SHAH
ALAM.

 

3.   Salinan
asal dan salinan Photostat (tidak dikembalikan) Sijil
Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan,  Sijil Akuan  Pendaftaran Syarikat Bumiputera
dari Kementerian Kewangan dan Sijil/ Kad Perakuan Islam (Sekiranya bukan
Bumiputera)
hendaklah  dikemukakan semasa pengambilan borang Sebut
Harga tersebut.

 

4.       Penyebut harga
disyaratkan :

 

i)      Membeli  Dokumen Sebut Harga sebanyak RM10.00 secara
atas talian melalui laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my;

ii)     Menyertai Saham Wakaf MAIS, minima RM10.00 (Kaunter
Bhg. Baitulmal, Tingkat 9) dan;

iii)    Diwajibkan membayar Zakat Perniagaan di mana-mana
Kaunter Lembaga Zakat Selangor.

 

Nota : Sila
kemukakan ketiga-tiga resit di atas semasa pembelian dokumen Sebut Harga.

 

 

5.     
Semua
dokumen Sebut Harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang berlakri
mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam peti Sebut Harga
dialamatkan:

 

SETIAUSAHA,

MAJLIS AGAMA
ISLAM SELANGOR,

TINGKAT  9,  MENARA
UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,

PERSIARAN MASJID, SEKSYEN
5,

40000 SHAH ALAM

 

pada atau sebelum 2 September
2015 (Rabu), jam 12.00 tengahari
.
Pihak MAIS
tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan
mana-mana Sebut Harga yang dikirimkan melaui pos.

 

6.   MAIS tidak akan
terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau
memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran Sebut Harga.

 

7.     MAIS
berhak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara
keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran
tanpa menyatakan sebab atas keputusan tersebut.

 

 

 

Unit Perolehan,

Bahagian Pentadbiran,

Majlis Agama Islam Selangor,

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
DOKUMEN MEJA 256.46 kB application/pdf Muat Turun