Cetak
MDKL/JPPI/SH: 80/2015

MDKL/JPPI/SH: 80/2015 - CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN KIAMBANG, TAMAN GEMBIRA, BANTING, KUALA LANGAT.

Pegawai Bertanggungjawab
Nama Noor Ilyanna Aziz
E-mel yana_nia77@yahoo.com
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Sebut Harga MDKL/JPPI/SH: 80/2015
Tarikh Iklan 30 Sep 2015 - 15 Oct 2015
Tarikh Jual 7 Oct 2015 - 15 Oct 2015
Tarikh Tutup 15 Oct 2015
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar (Peti Tender) Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor.
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 31.80

Syarat Sebut Harga

1) SYARAT PENDAFTARAN

SPKK
Gred : G2
Kategori: CE


Pengkhususan: CE 21
Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam

DAN


CE34

Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang

DAN

UPEN
Unit Perancang Ekonomi Negeri


2) Penender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil PKK Bumiputera yang ASAL/ORIGINAL dan masih SAH TEMPOH LAKUNYA  serta Salinan Pengesahan Good & Services Tax (GST) dan berdaftar  dengan UPEN semasa membeli dokumen tender. Penyebutharga juga dikehendaki  membawa PENDAFTARAN SSM ASAL untuk penyemakan kawasan pendaftaran  syarikat.

3) Setiap dokumen sebutharga dijual dengan harga RM 31.80. Wang pembayaran tidak akan dikembalikan.
4) Dokumen Meja Tawaran dipamerkan mulai 07/10/2015 (RABU) di Unit  Perolehan & Aset, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam  Shah, 42700 Banting, Selangor.

5) Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada syarikat atau wakil yang sah sahaja. Wakil Syarikat dikehendaki membawa bersama Surat Wakil
Kuasa.

6) Bayaran dalam bentuk Wang Tunai / Deraf Bank atau Wang Pos di atas nama Yang DiPertua Majlis Daerah Kuala Langat.

7) Dokumen Sebutharga yang telah disempurnakan hendaklah  dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga seperti tertera di atas.

8) Penyebutharga yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya.

9) Dokumen sebutharga yang telah kehabisan sebelum tarikh tutup tidak akan diulang cetak.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

DAN

CE34 KERJA PEMASANGAN KONKRIT PRA TUANG

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis