Cetak
TENDER MAIS BIL T3/2015

PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK (ISLAM) DI PUSAT PERLINDUNGAN WANITA BAITUL EHSAN, MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Tender TENDER MAIS BIL T3/2015
Tarikh Iklan 13 Nov 2015 - 8 Dec 2015
Tarikh Jual 18 Nov 2015 - 8 Dec 2015
Tarikh Tutup 8 Dec 2015
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat Tender

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada pembekal Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod 040103  Makanan Bahan Bermasak (Islam) untuk membekal makanan bahan bermasak di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan, Majlis Agama Islam Selangor.

2. Pembelian Dokumen Tender adalah secara atas talian di laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my dan Dokumen Tender bolehlah diambil mulai 23 November 2015 pada waktu pejabat di Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam pada jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang.

3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan salinan asal dan salinan photostat (tidak dikembalikan) bagi dokumen seperti di bawah semasa pembelian dokumen tender:

i) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan;

ii) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera dari Kementerian Kewangan;

iii) Sijil/Kad Perakuan Islam (sekiranya bukan Bumiputera);

iv) Resit Saham Wakaf MAIS, minima RM 10.00 (kaunter Cawangan Perbadanan Wakaf Selangor disediakan di Tingkat Bawah, Menara Selatan);

v)Resit bayaran pembelian Dokumen Tender sebanyak RM50.00.

Nota:**Sila kemukakan resit-resit bagi pekara iv dan v di atas semasa pembelian dokumen tender.

4. Semua dokumen tender hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang berlakri mencatatkan No. Tender dan dimasukkan ke dalam peti tender dialamatkan kepada:

SETIAUSAHA,

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, 

TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, 

PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM

sebelum atau pada 8 Disember 2015 (Selasa) jam 12.00 tengahari. Pihak MAIS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana dokumen tender yang dikirimkan melaui pos.

5. MAIS tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

6. MAIS berhak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab atas keputusan tersebut.

SETIAUSAHA

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 040103 MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH > MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH > MAKANAN BERMASAK (ISLAM)

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis