Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2016

PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT MUALLAF (i-MUALLAF) BAGI MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2016
Tarikh Iklan 18 Feb 2016 - 8 Mar 2016
Tarikh Jual 26 Feb 2016 - 8 Mar 2016
Tarikh Tutup 8 Mar 2016
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, TINGKAT 9, MENARA UTARA , BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, PERSIARAN MASJID , SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM
Tarikh & Masa Taklimat 24 Feb 2016 09:30
Alamat Taklimat BILIK MUNAWWARAH TINGKAT 9, MENARA UTARA , BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, PERSIARAN MASJID , SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

PERKHIDMATAN MEMBEKAL,MEMBANGUN,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAH  SISTEM PENGURUSAN

MAKLUMAT MUALLAF (i-MUALLAF) BAGI MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada pembekal Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dibawah  Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 210101 dan 210102 dan 210103 dan 210104 dan 210109.

2. Pembelian Dokumen Sebut Harga adalah secara atas talian di laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my mulai 26 Februari 2016 (Jumaat) dan Dokumen Sebut Harga bolehlah diambil mulai 1 Mac 2016 (Selasa) pada waktu pejabat di Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam pada jam 8.30 pagi hingga 4.00 petang.

3. Satu taklimat akan diadakan pada 24 Februari 2016 (Rabu) pada jam 9.30 pagi bertempat di Bilik Al-Munawwarah Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Selangor Darul Ehsan dan pihak penyebut harga adalah diwajibkan untuk menghadiri sesi taklimat ini.

4. Penyebut harga DIWAJIBKAN membawa salinan asal dan mengemukakan salinan photostat (tidak dikembalikan) bagi dokumen seperti di bawah semasa hadir ke taklimat sebut harga: 

         i. Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan (bersama senarai kod bidang); dan

        ii.Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera dari Kementerian Kewangan.

5. Penyebut harga DIWAJIBKAN membawa resit bagi dokumen seperti di bawah semasa mengambil dokumen sebut harga: 

        i. Resit Saham Wakaf MAIS, minima RM 10.00 (kaunter Cawangan Perbadanan Wakaf Selangor  disediakan di Tingkat Bawah Menara Selatan); dan 

        ii. Resit bayaran pembelian Dokumen Sebut Harga sebanyak RM10.00. 

6. Semua dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang berlakri mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga dialamatkan kepada:

 

SETIAUSAHA, 

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, 

TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,  

PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,  

40000 SHAH ALAM

sebelum atau pada 8 Mac 2016 (Selasa) jam 12.00 tengahari. Pihak MAIS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana dokumen sebut harga yang dikirimkan melalui pos.

7. MAIS tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga. 

8. MAIS berhak untuk membatalkan atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab atas keputusan tersebut.

SETIAUSAHA, 

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, 

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF
210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL

DAN


210102 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY) - ALL TYPES OF SERVER, MAINFRAME, HIGH END

DAN


210103 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE – SUPPLY ALL COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF

DAN


210104 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE/SYSTEM DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE INCLUDING DATA

DAN

210109 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE AND SOFTWARE LEASING/RENTING

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis