Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL SH2/2016

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga SEBUT HARGA MAIS BIL SH2/2016
Tarikh Iklan 22 Mar 2016 - 11 Apr 2016
Tarikh Jual 25 Mar 2016 - 11 Apr 2016
Tarikh Tutup 11 Apr 2016
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar SETIAUSAHA, MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, PERSIARAN MASJID , SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

SH2/2016

1.  Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada
pembekal Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian
Kewangan Malaysia
di bawah Kod
Bidang
bawah Kod Bidang 210101.

2.     Sebut Harga ini boleh dibeli mulai pada 25 Mac 2016 hingga 11 April 2016 pada jam 12.00 tengahari. Borang Sebut Harga
bolehlah diambil mulai 29 Mac 2016
pada waktu pejabat iaitu jam 8.30 pagi hingga 4.00 petang di Majlis Agama Islam
Selangor, Tingkat

9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5,
40000 SHAH ALAM.

3.     Salinan asal dan salinan fotostat (tidak dikembalikan) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan,  Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera
dari Kementerian Kewangan, dan Sijil/ Kad Perakuan Islam (Sekiranya bukan
Bumiputera)
hendaklah dikemukakan semasa pengambilan borang Sebut
Harga tersebut.

4.      Bagi pembelian Sebut Harga, Penyebut harga disyaratkan :

i)        
Membeli
Dokumen Sebut Harga sebanyak RM10.00 secara atas talian melalui laman web
Tender Selangor di tender.selangor.gov.my;

ii)      
Menyertai
Saham Wakaf MAIS, minima RM10.00 (Kaunter PWS, Ground Floor, Menara Selatan,
Bangunan S.I.S.) dan 

Nota :
Sila kemukakan resit di atas semasa pembelian dokumen Sebut Harga

5.      Semua dokumen Sebut Harga hendaklah dimasukkan dalam
sampul surat yang berlakri mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam
peti Sebut Harga dialamatkan:

SETIAUSAHA,

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,

TINGKAT  9,  MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,

PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,

40000 SHAH ALAM

pada
atau sebelum 11 April 2016 (Isnin), jam 12.00
tengahari
. Pihak MAIS tidak akan
bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Sebut
Harga yang dikirimkan melalui pos.

6.   MAIS tidak akan terikat untuk menerima
mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab
di atas penolakan sesuatu tawaran Sebut Harga.

7.    MAIS berhak untuk membatalkan atau menunda atau
menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau
selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab atas keputusan
tersebut.

Unit
Perolehan Dan Aset,

Bahagian
Pentadbiran,Majlis
Agama Islam Selangor

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
DOKUMEN MEJA-SH2/2016 215.25 kB application/pdf Muat Turun