Cetak
MDKL/JKP/03/SH: 9/2017

MDKL/JKP/03/SH: 9/2017 - CADANGAN BAGI SEWAAN 80 UNIT KOMPUTER UNTUK MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT.

Pegawai Bertanggungjawab
Nama Noor Ilyanna Aziz
E-mel yana_nia77@yahoo.com
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Sebut Harga MDKL/JKP/03/SH: 9/2017
Tarikh Iklan 20 Feb 2017 - 6 Mar 2017
Tarikh Jual 27 Feb 2017 - 6 Mar 2017
Tarikh Tutup 6 Mar 2017
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar (Peti Tender) Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor.
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 159.00

Syarat Sebut Harga

SYARAT KELAYAKAN

KKM Kod Bidang   210103 (Software - Supply all computer sofware, operating system, database, off-the-shelf packages including maintenance.)

DAN

210109 (Hardware and Software leasing/renting)

DAN

UPEN (Unit Perancang Ekonomi Negeri)

i) Setiap dokumen sebutharga dijual dengan harga RM 150.00 + 6% GST (RM 159.00) secara ONLINE. Pembayaran boleh dibuat secara kad kredit atau debit kad dan wang bayaran tidak akan dikembalikan. ii) Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 27 FEBRUARI 2017 (ISNIN) di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan dipamerkan dan Unit Perolehan dan Aset , Majlis Daerah Kuala Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor. iii) Penyebutharga perlu terlebih dahulu mendaftar secara ONLINE di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Sebutharga dan mengemaskini maklumat pendaftaran KKM dan UPEN. Sekiranya gagal berbuat demikian adalah tidak layak untuk membeli Dokumen Sebutharga tersebut. iv) Dokumen Sebutharga boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://tender.selangor.gov.my  dan WAJIB dibukukan / didokumentasikan. v) Dokumen Sebutharga yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti tertera di atas. vi) Penghantaran Dokumen Sebutharga perlu disertakan bersama RESIT PEMBAYARAN sebagai bukti pembelian. vii) Penyebutharga  yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. viii) Penyebutharga perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Penyebutharga dan Syarat-syarat Sebutharga di dalam Dokumen Sebutharga sebelum mengemukakan Dokumen Sebutharga. Jika Dokumen Sebutharga yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. ix) Dokumen Sebutharga yang lewat diterima dari tarikh dan masa berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan. x) Tarikh tutup penjualan Dokumen sebutharga adalah pada 06 MAC 2017 (ISNIN). Dokumen Sebutharga tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi UNIT PEROLEHAN & ASET di Talian 03-31872825 sambungan 118,119 dan 167.        

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF
210103 ICT > BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE - SUPPLY ALL COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE-SHELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE

DAN

210109 ICT > BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE AND SOFTWARE LEASING / RENTING

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
BAHAGIAN / SEKSYEN / UNIT:
1. Nama Pembekal
2. Jenis Bekalan
3. Alamat Pembekal
4. Nama Perolehan
5. Kuantiti
6. Jumlah Kos (RM)
7. Tarikh Perolehan
Bil. Kriteria Penilaian Skala Ulasan
5 4 3 2 1
1. Tindakan terhadap maklum balas / permintaan
2. Harga yang berpatutan
3. Kuantiti menepati Pesanan Tempatan (LO)
4. Kualiti produk / perkhidmatan /kerja
5. Penghantaran mengikut jadual
6. Kerjasama yang diberikan
Jumlah Markah :   00 / 30 x 100 =

Cadangan Pegawai Penilaian

Ulasan

Senarai Prestasi Syarikat

Bil. Tarikh Penilai Keseluruhan Markah Tindakan
Tiada rekod penilaian