Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2017

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2017
Tarikh Iklan 24 Feb 2017 - 21 Mar 2017
Tarikh Jual 7 Mar 2017 - 21 Mar 2017
Tarikh Tutup 21 Mar 2017
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

1.  Tawaran adalah dipelawa
kepada pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada pembekal Bumiputera Dan
Beragama Islam) yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian
Kewangan Malaysia di bawah Kod 210101 – Hardware (Low end technology)-Supply all types
of computer hardware including PC, notebook, printer, document scanner,
peripherals and maintenance
.

2.   Sebut Harga ini dibuka pada
24 Februari 2017 hingga 21 Mac 2017
pada jam 12 tengahari Pembelian Dokumen Sebut Harga adalah secara atas
talian di laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my
mulai 7 Mac 2017 (Selasa) dan Dokumen Sebut Harga bolehlah dimuat
turun
di laman web Tender
Selangor setelah pembayaran selesai.

3.   Semua dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang
berlakri mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga
dialamatkan kepada:

SETIAUSAHA,

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,

TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS
SHAH,

PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,

40000 SHAH ALAM

sebelum atau pada 21 Mac 2017 (Selasa) jam 12.00 tengah
hari
. Pihak MAIS tidak akan bertanggungjawab ke atas
sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana dokumen sebut harga yang
dikirimkan melalui pos.

4.   MAIS tidak tertakluk
untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau
memberikan apa-apa sebab di atas  penolakan sesuatu tawaran sebut harga.

5.   MAIS berhak untuk
membatalkan atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan
atau sebahagian sebelum atau  selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa
menyatakan sebab atas keputusan tersebut.

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
DOKUMEN MEJA 257.44 kB application/pdf Muat Turun