Cetak
MDKL/JK/SH: 12/2017

MDKL/JK/SH: 12/2017 - CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN DENDANG 75, LORONG TEPI JALAN DENDANG 72 & 62, LORONG TENGAH JALAN DENDANG 38, 43-47, 62, 65, TAMAN TELOK, TELOK PANGLIMA GARANG, KUALA LANGAT. (TAWARAN SEMULA)

Pegawai Bertanggungjawab
Nama Noor Ilyanna Aziz
E-mel yana_nia77@yahoo.com
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Sebut Harga MDKL/JK/SH: 12/2017
Tarikh Iklan 20 Apr 2017 - 2 May 2017
Tarikh Jual 25 Apr 2017 - 2 May 2017
Tarikh Tutup 2 May 2017
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar (Peti Tender) Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor.
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Dibawah Daerah Sahaja    KUALA LANGAT SAHAJA
Harga Dokumen RM 159.00

Syarat Sebut Harga

SYARAT KELAYAKAN

SPKK   Gred : G1   Kategori : CE Pengkhususan : CE01 Pembinaan Jalan & Pavemen   DAN    CE42 Kerja-kerja Mengecat Jalan   DAN    UPEN Unit Perancang Ekonomi Negeri

i) Setiap dokumen sebutharga dijual dengan harga RM 150.00 + 6% GST (RM 159.00) secara ONLINE. Pembayaran boleh dibuat secara kad kredit atau debit kad dan wang bayaran tidak akan dikembalikan. ii) Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 20 APRIL 2017 (KHAMIS) di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan dipamerkan dan Unit Perolehan dan Aset , Majlis Daerah Kuala Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor. iii) Penyebutharga perlu terlebih dahulu mendaftar secara ONLINE di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Sebutharga dan mengemaskini maklumat pendaftaran PKK, CIDB dan UPEN. Sekiranya gagal berbuat demikian adalah tidak layak untuk membeli Dokumen Sebutharga tersebut. iv) Dokumen Sebutharga boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://tender.selangor.gov.my  dan WAJIB dibukukan / didokumentasikan. v) Dokumen Sebutharga yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti tertera di atas. vi) Penghantaran Dokumen Sebutharga perlu disertakan bersama RESIT PEMBAYARAN sebagai bukti pembelian. vii) Penyebutharga  yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. viii) Penyebutharga perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Penyebutharga dan Syarat-syarat Sebutharga di dalam Dokumen Sebutharga sebelum mengemukakan Dokumen Sebutharga. Jika Dokumen Sebutharga yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. ix) Dokumen Sebutharga yang lewat diterima dari tarikh dan masa berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan. x) Tarikh tutup penjualan Dokumen sebutharga adalah pada 02 MEI 2017 (KHAMIS). Dokumen Sebutharga tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi UNIT PEROLEHAN & ASET di Talian 03-31872825 sambungan 118,119 dan 167.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE42 MEMBUAT ISYARAT DAN MENGECAT JALAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
Dokumen Meja Terkawal JK SH12 2.04 MB application/pdf Muat Turun
BAHAGIAN / SEKSYEN / UNIT:
1. Nama Pembekal
2. Jenis Bekalan
3. Alamat Pembekal
4. Nama Perolehan
5. Kuantiti
6. Jumlah Kos (RM)
7. Tarikh Perolehan
Bil. Kriteria Penilaian Skala Ulasan
5 4 3 2 1
1. Tindakan terhadap maklum balas / permintaan
2. Harga yang berpatutan
3. Kuantiti menepati Pesanan Tempatan (LO)
4. Kualiti produk / perkhidmatan /kerja
5. Penghantaran mengikut jadual
6. Kerjasama yang diberikan
Jumlah Markah :   00 / 30 x 100 =

Cadangan Pegawai Penilaian

Ulasan

Senarai Prestasi Syarikat

Bil. Tarikh Penilai Keseluruhan Markah Tindakan
Tiada rekod penilaian