Cetak
MDKL/JK/T: 05/2017

MDKL/JK/T: 05/2017 - CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN MAHKOTA, BANTING, KUALA LANGAT, SELANGOR.

Pegawai Bertanggungjawab
Nama Noor Ilyanna Aziz
E-mel yana_nia77@yahoo.com
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Tender MDKL/JK/T: 05/2017
Tarikh Iklan 22 Jun 2017 - 17 Jul 2017
Tarikh Jual 29 Jun 2017 - 17 Jul 2017
Tarikh Tutup 17 Jul 2017
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar (Peti Tender) Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor.
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 265.00

Syarat Tender

SYARAT KELAYAKAN

SPKK   Gred : G4   Kategori : CE Pengkhususan : CE01 Pembinaan Jalan dan Pavemen   DAN   CE42 Kerja-kerja Mengecat Jalan   DAN UPEN Unit Perancang Ekonomi Negeri

i) Setiap dokumen tender dijual dengan harga RM 250.00 + 6% GST (RM 265.00) secara ONLINE. Pembayaran boleh dibuat secara kad kredit atau debit kad dan wang bayaran tidak akan dikembalikan. ii) Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 22 JUN 2017 (KHAMIS) di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan dipamerkan dan di Unit Perolehan, Majlis Daerah Kuala Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor. iii) Pentender perlu terlebih dahulu mendaftar secara ONLINE di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran SPKK, CIDB dan UPEN. Sekiranya gagal berbuat demikian adalah tidak layak untuk membeli Dokumen Tender tersebut. iv) Dokumen Tender boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://tender.selangor.gov.my  dan WAJIB dibukukan / didokumentasikan. v) Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti tertera di atas. vi) Penghantaran Dokumen Tender perlu disertakan bersama RESIT PEMBAYARAN sebagai bukti pembelian. vii) Pentender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. viii) Pentender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan Syarat-syarat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan Dokumen Tender. Jika Dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. ix) Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan. x) Tarikh tutup penjualan Dokumen Tender  adalah pada  17 JULAI 2017 (ISNIN). Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi UNIT PEROLEHAN di Talian 03-31872825 sambungan 118,119 dan 167.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE42 MEMBUAT ISYARAT DAN MENGECAT JALAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
Dokumen Meja Terkawal MDKL/JK/T: 05/2017 6.53 MB application/pdf Muat Turun
BAHAGIAN / SEKSYEN / UNIT:
1. Nama Pembekal
2. Jenis Bekalan
3. Alamat Pembekal
4. Nama Perolehan
5. Kuantiti
6. Jumlah Kos (RM)
7. Tarikh Perolehan
Bil. Kriteria Penilaian Skala Ulasan
5 4 3 2 1
1. Tindakan terhadap maklum balas / permintaan
2. Harga yang berpatutan
3. Kuantiti menepati Pesanan Tempatan (LO)
4. Kualiti produk / perkhidmatan /kerja
5. Penghantaran mengikut jadual
6. Kerjasama yang diberikan
Jumlah Markah :   00 / 30 x 100 =

Cadangan Pegawai Penilaian

Ulasan

Senarai Prestasi Syarikat

Bil. Tarikh Penilai Keseluruhan Markah Tindakan
Tiada rekod penilaian