Cetak
MDKL/JK/T: 10/2017

MDKL/JK/T: 10/2017 - KERJA-KERJA MENEBANG POKOK, MENAMBAK TANAH MERAH DAN MEMBINA JALAN KELUAR MASUK DI ATAS TAPAK PERKUBURAN HINDU & KRISTIAN SG. KELAMBU DI LOT 4469, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT.

Pegawai Bertanggungjawab
Nama Noor Ilyanna Aziz
E-mel yana_nia77@yahoo.com
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Tender MDKL/JK/T: 10/2017
Tarikh Iklan 26 Oct 2017 - 23 Nov 2017
Tarikh Jual 3 Nov 2017 - 23 Nov 2017
Tarikh Tutup 23 Nov 2017
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar (Peti Tender) Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor.
Tarikh & Masa Taklimat 2 Nov 2017 08:30
Alamat Taklimat LOBI MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 265.00

Syarat Tender

SYARAT KELAYAKAN

SPKK   Gred : G4   Kategori : CE Pengkhususan : CE01 Pembinaan Jalan dan Pavemen   DAN   CE36 Kerja-kerja Tanah   DAN   UPEN Unit Perancang Ekonomi Negeri

TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK (Kehadiran adalah DIWAJIBKAN)   PENDAFTARAN TARIKH: 02/11/2017 (KHAMIS) MASA: 8.30 PAGI TEMPAT: LOBI MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT   TAKLIMAT TARIKH: 02/11/2017 (KHAMIS) MASA: 9.00 PAGI TEMPAT: LOBI MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT   LAWATAN TAPAK Akan diberitahu pada masa taklimat dijalankan

i) Setiap dokumen tender dijual dengan harga RM 250.00 + 6% GST (RM 265.00) secara ONLINE. Pembayaran boleh dibuat secara kad kredit atau debit kad dan wang bayaran tidak akan dikembalikan. ii) Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 26 OKTOBER 2017 (KHAMIS) di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan dipamerkan dan di Unit Perolehan dan Ukur Bahan , Majlis Daerah Kuala Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor. iii) Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara ONLINE di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran PKK, CIDB dan UPEN. Sekiranya gagal berbuat demikian adalah tidak layak untuk membeli Dokumen Tender tersebut. iv) Dokumen Tender boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://tender.selangor.gov.my  dan WAJIB dibukukan / didokumentasikan. v) Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti tertera di atas. vi) Pihak Kontraktor / Syarikat dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL bagi Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia (CIDB), Perakuan Pendaftaran Kontraktor oleh CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Sijil Taraf Bumiputera, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), Surat Perwakilan Kuasa dan Pedaftaran Suruhanjaya Syarikat (SSM) serta SATU (1) SALINAN untuk sijil-sijil berkenaan semasa Sesi Taklimat. vii) Pihak Kontraktor / Syarikat yang TIDAK menghadiri taklimat tidak layak menyertai tender ini. viii) Hanya PENAMA di dalam CIDB dan SPKK sahaja boleh menghadiri taklimat dan lawatan tapak dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. ix) Petender di GALAKKAN membawa COP SYARIKAT semasa menghadiri Taklimat. x) Petender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. xi) Petender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Pentender dan Syarat-syarat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan Tender. Jika Dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. xii) Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan. xiii) Tarikh tutup penjualan Dokumen Tender adalah pada 23 NOVEMBER 2017 (KHAMIS). Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi UNIT PEROLEHAN & UKUR BAHAN di Talian 03-31872825 sambungan 118,119 dan 167.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 LOBI MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT Akan diberitahu pada masa taklimat dijalankan 2 Nov 2017 09:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE36 KERJA TANAH

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
Dokumen Meja Terkawal MDKL/JK/T: 10/2017 6.21 MB application/pdf Muat Turun