Cetak
TDL 11/2018 MDHS SHL 622/2421

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH TAMAN AWAM BARU DI KAWASAN LAPANG PERSIARAN SEROJA, BUKIT SENTOSA UNTUK MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Daerah Hulu Selangor
No. Tender TDL 11/2018 MDHS SHL 622/2421
Tarikh Iklan 4 Oct 2018 - 24 Oct 2018
Tarikh Jual 4 Oct 2018 - 24 Oct 2018
Tarikh Tutup 24 Oct 2018
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar PETI TENDER DI PERKARANGAN PINTU MASUK PEJABAT MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR, JALAN BUKIT KERAJAAN, 44 000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 200.00

Syarat Tender

.Tenderini hanya terbuka kepada kontraktor  yang mempunyai  CIDB yang masihsah tempoh dan mempunyai Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dalam gred,kategori dan pengkhususan yang ditetapkan mengikut nilai tender. 

 

2.Majlis berhak untuk menolak sebarang tawaran tender yang dikemukakan sekiranyaterdapat   yang disertakan atau tidakmemenuhi syarat - syarat yang ditetapkan.

3. PENTING :Penender adalah dinasihatkan untuk membuat lawatan sendiri ke tapakdan boleh merujuk ke Jabatan Kejuruteraan, MDHS (03-60641726)bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sebarang kecuaian harga yang disebabkankurang pengetahuan keadaan di tapak adalah sama sekali tidak akan dilayan.

4. DOKUMEN  WAJIB :Sebutharga yang lengkap hendaklahmengandungi maklumat-maklumat berikut yang merupakan syarat utama dan sekiranyagagal dikemukakan  menyebabkan dokumentawaran ditolak sama sekali. Maklumat tersebut adalah seperti berikut :

a) RESIT ASAL PEMBELIAN DOKUMEN YANG BERCETAKAN KOMPUTER

b) BORANGTENDER (PEN DAKWAT KEKAL SAHAJA,PENGGUNAAN KOMPUTER TIDAKDIBENARKAN) 

c) SENARAI KUANTITI (PEN DAKWAT KEKAL SAHAJA,PENGGUNAAN KOMPUTER TIDAKDIBENARKAN) 

d) SURAT AKUAN PEMBIDA (PEN DAKWAT KEKAL SAHAJA,PENGGUNAAN KOMPUTER TIDAKDIBENARKAN)

5.DOKUMEN SOKONGAN: UNTUK PENILAIAN

a) Salinan Lesen CIDB dan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang sah

b) Profil Syarikat

c) SalinanPenyata Bank yang terkini

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE14 LANSKAP

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis