Cetak
SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2019

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga SEBUT HARGA MAIS BIL. SH1/2019
Tarikh Iklan 29 Jan 2019 - 14 Feb 2019
Tarikh Jual 30 Jan 2019 - 14 Feb 2019
Tarikh Tutup 14 Feb 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar SETIAUSAHA,
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

SH1/2019

1.  Tawaran adalah dipelawa kepada
pembekal-pembekal tempatan (keutamaan kepada pembekal Bumiputera Dan Beragama
Islam) yang berpengalaman dan berdaftar dengan
Kementerian Kewangan Malaysia di
bawah Kod Bidang bawah Kod Bidang 210101.

2.   Sebut Harga ini akan dibuka pada 29 Januari 2019 hingga 14 Februari 2019 pada jam 12.00
tengahari.
Pembelian Dokumen Sebut Harga adalah secara atas
talian di laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my
mulai 30 Januari 2019 (Rabu) dan Dokumen Sebut Harga bolehlah dimuat
turun
di
laman web Tender Selangor setelah pembayaran selesai.

3.     Semua dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam
sampul surat yang berlakri mencatatkan No. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam
peti sebut harga dialamatkan kepada:

 

SETIAUSAHA,

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,

TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,

PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,

40000 SHAH ALAM

 

sebelum atau pada 14
Februari 2019
(Khamis) jam 12.00 tengah hari. Pihak MAIS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang
kelewatan atau kehilangan mana-mana dokumen sebut harga yang dikirimkan melalui
pos.

4.   MAIS tidak akan terikat untuk menerima
mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab
di atas penolakan sesuatu tawaran Sebut Harga.

5.     MAIS berhak untuk membatalkan atau menunda atau
menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau
selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab atas keputusan
tersebut.

 

Unit Perolehan,

Bahagian Pentadbiran,Majlis
Agama Islam Selangor

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
DOKUMEN MEJA SH1/2019 215.69 kB application/pdf Muat Turun