Cetak
TENDER MAIS BIL. T1/2019

KERJA-KERJA MEMBINA DEWAN TERBUKA DI PUSAT PERLINDUNGAN WANITA BAITUL EHSAN, MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Agama Islam Selangor
No. Tender TENDER MAIS BIL. T1/2019
Tarikh Iklan 25 Jun 2019 - 25 Jul 2019
Tarikh Jual 5 Jul 2019 - 25 Jul 2019
Tarikh Tutup 25 Jul 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar SETIAUSAHA,
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat Tender

KERJA-KERJA MEMBINA DEWAN TERBUKA DI PUSAT PERLINDUNGAN
WANITA

BAITUL EHSAN,MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

 

1.     Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor tempatan
(keutamaan kepada kontraktor Bumiputera Dan Beragama Islam) yang berpengalaman
dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di bawah Gred G3,
Kategori Bangunan (B), Kejuruteraan Awam (CE) dan Elektrik (ME)
bagi Pengkhususan B04 (Kerja-kerja Pembinaan Bangunan),
CE19 (Sistem Pembentungan), CE20 (Sistem Bekalan Air) dan E11 (Kerja Am
Elektrik)
untuk kerja-kerja membina
dewan terbuka di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan, Majlis Agama Islam
Selangor.

 

2.     Tender ini dibuka pada 25 Jun 2019 dan ditutup pada 25
Julai 2019 jam 12.00 tengahari
. Pembelian Dokumen Tender adalah secara atas
talian di laman web Tender Selangor di tender.selangor.gov.my mulai 5 Julai 2019 (Jumaat) dan Dokumen
Tender bolehlah dimuat turun di
laman web Tender Selangor setelah pembayaran selesai.

 

3.     Satu lawatan tapak akan diadakan pada 3 Julai 2019
(Rabu) jam 11.00 pagi
bertempat di Pusat
Perlindungan Wanita Baitul Ehsan, Sabak Bernam, Selangor
. Pihak penender diwajibkan untuk menghadiri sesi
lawatan tapak yang diadakan dan mengemukakan sesalinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan oleh
CIDB
semasa lawatan
tapak diadakan.

  4.     Sekiranya lawatan tapak dihadiri oleh wakil
syarikat, wakil tersebut hendaklah mengemukakan bersama surat kuasa wakil
daripada Pengurus atau Pengarah Syarikat yang diiktiraf pada Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan oleh CIDB. Sebarang pertanyaan berkenaan lawatan tapak bolehlah
berhubung dengan En. Mohd Khairol bin Mohd Rashid (012-3152532). 5.     Semua dokumen tender hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang berlakri
mencatatkan No. Tender dan dimasukkan ke dalam peti tender dialamatkan kepada: SETIAUSAHA,MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR,TINGKAT 9, MENARA UTARA, BANGUNAN SULTAN IDRIS
SHAH,PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,40000 SHAH ALAM sebelum
atau pada 25 Julai 2019 jam 12.00
tengahari
. Pihak MAIS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang
kelewatan atau kehilangan mana-mana dokumen tender yang dikirimkan melalui pos. 6.    
MAIS tidak tertakluk
untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau
memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender. 7.    
MAIS berhak untuk
membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau
sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan
sebab atas keputusan tersebut.

SETIAUSAHA

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 PUSAT PERLINDUNGAN WANITA, BAITUL EHSAN Jalan Raja Chulan, Pekan Sabak Bernam, 45200 Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan 3 Jul 2019 11:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G3) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM1,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

DAN

CE19 SISTEM PEMBENTUNGAN

DAN

CE20 SISTEM BEKALAN AIR

DAN

E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
CONCEPT DESIGN 726.78 kB application/pdf Muat Turun
IKLAN 0.99 MB application/pdf Muat Turun