(MPSJ.KUB.400-10/2/84 (2019)

KERJA-KERJA TAMBAHAN PEMBERSIHAN KAWASAN LAPANG (TAMAN PERMAINAN) DALAM KAWASAN BP 1 ZON 3B BAGI TAHUN 2019 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

Label Syarikat Harga
01/25 RM 52,141.00
02/25 RM 81,392.00
03/25 RM 75,014.00
04/25 RM 38,430.00
05/25 RM 41,508.00
06/25 RM 38,862.00
07/25 RM 57,680.00
08/25 RM 74,924.00
09/25 RM 48,764.25
10/25 RM 81,407.00
11/25 RM 48,759.25
12/25 RM 68,900.00
13/25 RM 38,544.00
14/25 RM 38,544.00
15/25 RM 38,544.00
16/25 RM 38,544.00
17/25 RM 38,544.00
18/25 RM 53,490.60
19/25 RM 50,773.80
20/25 RM 56,680.00
21/25 RM 48,754.25
22/25 RM 0.00
23/25 RM 16,064.50
24/25 RM 41,640.00
25/25 RM 38,543.10