Cetak
MPKj T38/2019

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Dewan Komuniti Taman Tun Perak, Di Atas Lot 30635, Jalan Tun Perak 5, Taman Tun Perak, Mukim Cheras, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan Untuk Majlis Perbandaran Kajang.

Tarikh Tajuk  
20/12/2019 RALAT MPKj T38/2019: CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DEWAN KOMUNITI TAMAN TUN PERAK, DI ATAS LOT 30635, JALAN TUN PERAK 5, TAMAN Selanjutnya
26/12/2019 MPKj T38/2019: CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DEWAN KOMUNITI TAMAN TUN PERAK, DI ATAS LOT 30635, JALAN TUN PERAK 5, TAMAN TUN P Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Kajang
No. Tender MPKj T38/2019
Tarikh Iklan 9 Dec 2019 - 2 Jan 2020
Tarikh Jual 13 Dec 2019 - 2 Jan 2020
Tarikh Tutup 2 Jan 2020
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tawaran di Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Perbandaran Kajang, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan
Tarikh & Masa Taklimat 12 Dec 2019 08:30
Alamat Taklimat Mini Teater Cempaka Telur
Tingkat 6, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih,
Off Jalan Semenyih,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Harga Dokumen RM 200.00

Syarat Tender

Tawaran ini adalah dipelawa kepada
kontraktor-kontraktor yang memiliki Sijil
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SPPK),
dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred,
kategori dan pengkhususan berkaitan dan memiliki Sijil
Taraf Bumiputera
dari Bahagian Pembangunan
Kontraktor dan Usahawan (BPKU)
, atau syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
dalam bidang dan jenis pendaftaran yang berkaitan bagi perolehan yang
berkenaan. Kontraktor / syarikat juga perlu berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Selangor
dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja / perkhidmatan /
bekalan berikut.

DOKUMEN MEJA TERKAWAL

Dokumen Meja Terkawal
boleh disemak pada waktu pejabat di Kaunter Bahagian Bekalan Dan Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 6A, Majlis Perbandaran Kajang, Selangor
Darul Ehsan mulai tarikh iklan disiarkan. Sebarang pertanyaan sila hubungi
Bahagian Bekalan dan Perolehan di talian 03-87368017
sambungan 7022, 7011, 7200, 7023 dan 7014.

Petender terlebih dahulu dikehendaki mendaftar secara atas
talian di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my dan Unit
Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sebelum membeli Dokumen Tawaran. Lukisan Tender
boleh diperolehi dalam bentuk cakera padat di kaunter Bahagian Bekalan Dan
Perolehan pada tarikh dokumen dijual. Sila bawa bersama bukti pembelian dokumen
secara atas talian.

Pembelian Dokumen Tawaran secara atas talian diwajibkan
melampirkan salinan resit asal bayaran semasa tarikh tutup tender. Resit tersebut
hendaklah dilampirkan di mukasurat hadapan dokumen. Kegagalan berbuat demikian
boleh menyebabkan Dokumen Tawaran ditolak.

Tempoh penjualan Dokumen
Tawaran adalah pada 13HB. DISEMBER 2019
HINGGA 2HB JANUARI 2020
. Dokumen Tawaran tidak akan dikeluarkan selepas
dari tarikh tersebut.

 

 

TARIKH PENYERAHAN

Dokumen
Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat
bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis
Perbandaran Kajang, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih, 43000
Kajang, Selangor Darul Ehsan SEBELUM
atau PADA 2HB JANUARI  2020 (KHAMIS)
JAM 12.00 TENGAHARI.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Mini Teater Cempaka Telur
Tingkat 6, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih,
Off Jalan Semenyih,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
Taman Tun Perak 12 Dec 2019 08:30

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis