Cetak
MDHS TDK 5/2020

CADANGAN KONTRAK KERJA PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN AKSESORINYA DI KAWASAN REZAB JALAN AWAM DI BAWAH PENTADBIRAN MDHS TAHUN 2020 ZON SEKITAR HULU BERNAM – K.K.BHARU-B.KALI – SERENDAH & BERHAMPIRAN (SLU)

Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Majlis Daerah Hulu Selangor
No. Tender MDHS TDK 5/2020
Tarikh Iklan 6 Feb 2020 - 27 Feb 2020
Tarikh Jual 6 Feb 2020 - 27 Feb 2020
Tarikh Tutup 27 Feb 2020
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR,
JALAN BUKIT KERAJAAN,
44000 KUALA KUBU BHARU.
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 300.00

Syarat Tender

 

  JABATAN KEJURUTERAAN,Majlis
Daerah Hulu Selangor,Jalan
Bukit Kerajaan,  44000 Kuala Kubu Bharu,
Hulu Selangor. 1.   
Tender ini hanya terbuka kepada kontraktor   yang mempunyai
 CIDB yang masih sah tempoh dan berdaftar
di kawasan Selangor. 2.   
Majlis berhak untuk menolak sebarang tawaran sebutharga yang dikemukakan
sekiranya terdapat   yang disertakan atau tidak memenuhi syarat -
syarat yang ditetapkan. 3.   
PENTING :Penender adalah dinasihatkan untuk membuat lawatan sendiri
ke tapak dan boleh merujuk ke Jabatan Kejuruteraan, MDHS (03-60641331 @
019-2989737) bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sebarang kecuaian harga
yang disebabkan kurang pengetahuan keadaan di tapak adalah sama sekali tidak akan
dilayan. 4.   
Dokumen tender yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat-maklumat
berikut yang merupakan syarat utama dan sekiranya gagal dikemukakan  menyebabkan dokumen tawaran ditolak sama sekali.
Maklumat tersebut adalah seperti berikut : a)    RESIT ASAL PEMBELIAN DOKUMEN YANG BERCETAKAN KOMPUTER (Dokumen
Wajib)b)    BAHAGIAN 1 (Dokumen Wajib)c)    BAHAGIAN 2 (Dokumen Wajib)(Pen dakwat kekal sahaja,penggunaan
komputer tidak dibenarkan)d)    BAHAGIAN 3 (Dokumen Wajib)e)    BAHAGIAN 4 (Dokumen Wajib)f)     BAHAGIAN 5.1 – 5.13 (Dokumen wajib) 5.   
Dokumen
Sokongan: Untuk Penilaian a)   
Lesen
CIDB yang sah (Dokumen Wajib)b)   
 Profil Syarikatc)   
Salinan
Penyata Bank yang terkini (Cop Pengesahan Asal) (Dokumen Wajib) 6.   
Dokumen yang telah lengkap mengandungi maklumat seperti di atas,
hendaklah dikemukakan ke Pejabat MDHS tidak lewat daripada JAM 12.00 TENGAHARI
pada tarikh tutup yang telah dinyatakan. 7.   
Majlis Daerah Hulu Selangor tidak terikat untuk memilih sebarang
nilai tawaran harga samaada yang terendah atau yang sebaliknya. 8.   
Sekiranya tiada sebarang jawapan diterima selepas tempoh 60 hari
dari tarikh tutup tawaran, maka tawaran adalah dianggap tidak berjaya.        

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB E06 SISTEM PENCAHAYAAN KHAS

DAN

E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis