MBSJ.KUB.400-5/7/10

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI SATU (1) BUAH GELANGGANG FUTSAL DI JALAN PUTRA BISTARI 2/3, PUTRA HEIGHTS, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

Label Syarikat Harga
1/70 RM 0.00
2/70 RM 73,116.00
3/70 RM 67,955.00
4/70 RM 75,553.00
5/10 RM 0.00
6/70 RM 85,062.40
7/70 RM 84,993.00
8/70 RM 56,607.00
9/70 RM 56,614.40
10/70 RM 96,868.00
11/70 RM 73,663.00
12/70 RM 54,322.40
13/70 RM 81,499.00
14/70 RM 0.00
15/70 RM 56,026.50
16/70 RM 57,009.00
17/70 RM 0.00
18/70 RM 98,481.68
19/70 RM 63,127.00
20/70 RM 57,727.00
21/70 RM 62,627.00
22/70 RM 65,627.00
23/70 RM 65,127.00
24/70 RM 49,576.50
25/70 RM 181,149.63
26/70 RM 58,951.00
27/70 RM 57,950.00
28/70 RM 60,409.00
29/70 RM 57,589.00
30/70 RM 60,167.40
31/70 RM 49,466.00
32/70 RM 49,521.50
33/70 RM 0.00
34/70 RM 49,631.50
35/70 RM 0.00
36/70 RM 50,383.40
37/70 RM 79,488.00
38/70 RM 0.00
39/70 RM 67,168.00
40/70 RM 47,063.50
41/70 RM 53,755.10
42/70 RM 55,770.00
43/70 RM 51,996.70
44/70 RM 55,065.70
45/70 RM 52,971.11
46/70 RM 87,758.00
47/70 RM 47,643.60
48/70 RM 56,825.00
49/70 RM 57,785.00
50/70 RM 56,990.00
51/70 RM 58,837.00
52/70 RM 57,930.00
53/70 RM 61,135.40
54/70 RM 0.00
55/70 RM 58,654.60
56/70 RM 59,040.00
57/70 RM 53,640.00
58/70 RM 54,445.00
59/70 RM 54,008.50
60/70 RM 53,228.00
61/70 RM 53,415.00
62/70 RM 54,218.00
63/70 RM 53,860.00
64/70 RM 54,545.40
65/70 RM 54,321.80
66/70 RM 0.00
67/70 RM 61,085.40
68/70 RM 0.00
69/70 RM 107,499.00
70/70 RM 78,323.00