Cetak
T/SUKSEL/07-2021

TENDER PEROLEHAN HARTA MODAL BAGI BEKALAN PERALATAN, SISTEM DAN AKSESORI AUDIO VISUAL BAGI MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR AUDIO VISUAL DI BILIK GERAKAN TINGKAT 22 BANGUNAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR DAN PENAMBAHAN PERALATAN SIDANG VIDEO DI BILIK MESYUARAT MTES, BUGINVILLA DAN BUNGA RAYA DENGAN JAMINAN DAN KHIDMAT SOKONGAN SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI KEGUNAAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Bahagian Pengurusan Maklumat
No. Tender T/SUKSEL/07-2021
Tarikh Iklan 26 Jul 2021 - 20 Aug 2021
Tarikh Jual 26 Jul 2021 - 20 Aug 2021
Tarikh Tutup 20 Aug 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tender
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tingkat 18, Bangunan SSAAS, 40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat Tender

Tawaran adalah dipelawa kepada petender yang masih dibenarkan membuat tawaran masa ini dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, berdaftar sebagai Kontraktor Negeri Selangor melalui Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN) serta mempunyai kemampuan dari segi kewangan, kepakaran dan berpengalaman dalam melaksanakan bidang-bidang yang dicadangkan seperti berikut :

1. Kelayakan Kontraktor (Kod Bidang) : 010302 & 210102 & 210103 & 210108

2. Tawaran hendaklah dibuat mengikut format borang yang telah ditetapkan. Tarikh tutup tender adalah pada 20 Ogos 2021 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari. Borang tawaran yang telah diisi dengan lengkapnya hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat atau diikat kemas dan ditandai pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat dengan kod tender  T/SUKSEL/07-2021 dan dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti berikut :

                        Peti Tender

                        Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

                        Bahagian Khidmat Pengurusan

                        Tingkat 18, Bangunan SSAAS, 40000 Shah Alam Selangor Darul Ehsan

3. Petender dimestikan mengisi borang-borang yang terdapat di dalam Dokumen Tender ini dan melampirkan perkara-perkara yang dinyatakan dengan sempurna. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan tawaran tidak dipertimbangkan.

4. Kerajaan Negeri Selangor tidak semestinya menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran. 

5. Sila sediakan separator bagi setiap dokumen lampiran.

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 010302 PENERBITAN DAN PENYIARAN > PERALATAN PENERBITAN/PERCETAKAN > PERALATAN SISTEM BUNYI, PEMBESAR SUARA DAN PROJEKTOR
DAN
210102 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY) - ALL TYPES OF SERVER, MAINFRAME, HIGH END
DAN
210103 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE – SUPPLY ALL COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF
DAN
210108 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > MULTIMEDIA-PRODUCTS, SERVICES AND MAINTENANCE (VIDEO CONFERENCING, WEB CAS

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis