Cetak
MPK/JK 600-13/1/56(2021)

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN DATO' DAGANG 6, LORONG DATO ABDUL HAMID 47E, SEBAHAGIAN JALAN DATO ABDUL HAMID 47 DAN JALAN DATO YUSUF SHAHABUDIN 30, SENTOSA, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab
Nama ZAINUL ULUM
E-mel zainul.tamzis@mbdk.gov.my
No. Tel 0333758015
Jabatan Bahagian Ukur Bahan
Tarikh Tajuk  
05/11/2021 RALAT : ADDENDA NO. 1 BAGI KERJA NO. FAIL - MPK/JK 600-13/1/56(2021) Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK)
No. Tender MPK/JK 600-13/1/56(2021)
Tarikh Iklan 7 Oct 2021 - 8 Nov 2021
Tarikh Jual 20 Oct 2021 - 8 Nov 2021
Tarikh Tutup 11 Nov 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Kebenaran Khas
Harga Dokumen RM 250.00

Syarat Tender

SYARAT-SYARAT :- 1. Setiap dokumen Tender dijual dengan harga RM 250.00 secara online. Pembayaran boleh dibuat secara FPX, kredit kad dan debit kad. 2.  Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 20 OKTOBER 2021 di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan. 3.  Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran UPEN dan CIDB. Sekiranya gagal berbuat demikian Petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen tender tersebut. 4.  Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti tender seperti tertera di maklumat Tender. 5.  Petender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. 6.  Petender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan Syarat-syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. 7. Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan. 8.  Tarikh akhir penjualan Dokumen Tender adalah pada 8 NOVEMBER 2021. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014. 9.  Sebarang pertanyaan berkaitan spesifikasi kerja dan lokasi tapak boleh menghubungi Pn. Siti Rohani binti Maseran ditalian 03-3375 5555 sambungan 3214.  Disediakan oleh : BAHAGIAN UKUR BAHAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

DAN

CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis