RALAT : ADDENDA NO. 1 BAGI KERJA NO. FAIL - MPK/JK 600-13/1/56(2021)

5 Nov 2021 • Oleh Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) untuk KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN DATO' DAGANG 6, LORONG DATO ABDUL HAMID 47E, SEBAHAGIAN JALAN DATO ABDUL HAMID 47 DAN JALAN DATO YUSUF SHAHABUDIN 30, SENTOSA, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 7hb. Oktober 2021, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Tender :

MPK/JK 600-13/1/56(2021)

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN DATO' DAGANG 6, LORONG DATO ABDUL HAMID 47E, SEBAHAGIAN JALAN DATO ABDUL HAMID 47 DAN JALAN DATO YUSUF SHAHABUDIN 30, SENTOSA, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA.


TERDAPAT PERUBAHAN PADA SENARAI KUANTITI (BQ) - PIHAK KONTRAKTOR DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN SENARAI KUANTITI ASAL KEPADA SENARAI KUANTITI YANG BARU.


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN TENDER PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH