Cetak
MPK 400-10/2/27 (1/2021)

PERKHIDMATAN PENAIKTARAFAN INFRASTRUKTUR SISTEM KAWALAN KESELEMATAN PERSEKITARAN PUSAT DATA MAJLIS PERBANDARAN KLANG

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
16/11/2021 ADDENDA NO. 1 BAGI NO. SEBUTHARGA MPK 400-10/2/27 (1/2021). Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Klang
No. Sebut Harga MPK 400-10/2/27 (1/2021)
Tarikh Iklan 29 Oct 2021 - 14 Nov 2021
Tarikh Jual 9 Nov 2021 - 14 Nov 2021
Tarikh Tutup 18 Nov 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Harga Dokumen RM 150.00

Syarat Sebut Harga

SYARAT-SYARAT :-
1.
Setiap dokumen Sebut
Harga dijual dengan harga RM 150.00 secara online. Pembayaran boleh dibuat secara FPX, kredit kad
dan debit kad.
2. 
Dokumen meja tawaran
dipamerkan mulai 9 NOVEMBER 2021
di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.
3. 
Penyebut Harga perlu
terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Sebut Harga dan mengemaskini
maklumat pendaftaran UPEN
dan MOF. Sekiranya
gagal berbuat demikian penyebutharga adalah tidak layak untuk membeli dokumen
sebut harga tersebut.
4. 
Dokumen Sebut Harga
yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL
SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut
Harga seperti tertera di maklumat sebutharga.
5. 
Penyebut Harga yang
tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran
adalah dianggap tidak berjaya.
6. 
Penyebut Harga perlu
mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Penyebut Harga
dan Syarat-syarat Membuat Sebut Harga di dalam Dokumen Sebut Harga sebelum
mengemukakan Sebut Harga. Jika dokumen Sebut Harga yang dikemukakan didapati
tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa
pertimbangan seterusnya.
7.
Dokumen Sebut harga
yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan
apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.
8. 
Tarikh akhir penjualan
Dokumen Sebut harga adalah pada 14 NOVEMBER 2021. Dokumen Sebut harga tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu
tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN
UKUR BAHAN di talian 03-3375
8014.
9. 
Sebarang pertanyaan
berkaitan spesifikasi kerja dan lokasi tapak boleh menghubungi En. Shahril
Ezri bin Abu Talib ditalian 03-3375 5555 sambungan 1102. 
Disediakan
oleh :
BAHAGIAN
UKUR BAHAN
MAJLIS
PERBANDARAN KLANG

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF
210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL

DAN


210102 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY) - ALL TYPES OF SERVER, MAINFRAME, HIGH END

DAN


210103 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE – SUPPLY ALL COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF

DAN


210105 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > TELECOMMUNICATION/NETWORKING-SUPPLY PRODUCT, INFRASTRUCTURE, SERVICES INCL

DAN


210107 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYPTION, PKI, ANTI VIRUS

DAN

220401 PERKHIDMATAN > PENYELENGGARAAN/ PEMBAIKAN ALAT KESELAMATAN > ALAT KEBOMBAAN/ ALAT PENYELAMAT/ ALAT PEMADAM API

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis