ADDENDA NO. 1 BAGI NO. SEBUTHARGA MPK 400-10/2/27 (1/2021).

16 Nov 2021 • Oleh Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) untuk PERKHIDMATAN PENAIKTARAFAN INFRASTRUKTUR SISTEM KAWALAN KESELEMATAN PERSEKITARAN PUSAT DATA MAJLIS PERBANDARAN KLANG

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 29hb. Oktober 2021, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebutharga :

MPK 400-10/2/27 (1/2021)

PERKHIDMATAN PENAIKTARAFAN INFRASTRUKTUR SISTEM KAWALAN KESELAMATAN PERSEKITARAN PUSAT DATA MAJLIS PERBANDARAN KLANG.


TERDAPAT PERUBAHAN PADA SENARAI KUANTITI (BQ), LAMPIRAN Q & BORANG PEMATUHAN SPESIFIKASI - PIHAK KONTRAKTOR DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN SENARAI KUANTITI ASAL KEPADA SENARAI KUANTITI YANG BARU.


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN TENDER PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH