Cetak
MPK/JK 600-13/1/141 (2021)

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU AWAM MAJLIS PERBANDARAN KLANG UNTUK TAHUN 2022 (KAWASAN DUN KOTA ANGGERIK, DUN BATU TIGA, DUN MERU, DUN SEMENTA DAN DUN BANDAR BARU KLANG)

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
24/01/2022 ADDENDA NO. 1 BAGI NO. SEBUTHARGA MPK/JK 600-13/1/141(2021). Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Klang
No. Sebut Harga MPK/JK 600-13/1/141 (2021)
Tarikh Iklan 13 Jan 2022 - 26 Jan 2022
Tarikh Jual 21 Jan 2022 - 26 Jan 2022
Tarikh Tutup 27 Jan 2022
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Harga Dokumen RM 150.00

Syarat Sebut Harga

SYARAT-SYARAT :-

1.
Setiap dokumen Sebut Harga dijual dengan harga RM 150.00 secara online. Pembayaran
boleh dibuat secara FPX, kredit kad dan debit kad.

2. 
Dokumen meja tawaran
dipamerkan mulai 21 JANUARI 2022
di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.

3. 
Penyebut Harga perlu
terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Sebut Harga dan mengemaskini
maklumat pendaftaran UPEN
dan CIDB. Sekiranya
gagal berbuat demikian penyebutharga adalah tidak layak untuk membeli dokumen
sebut harga tersebut.

4. 
Dokumen Sebut Harga
yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL
SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut
Harga seperti tertera di maklumat sebutharga.

5. 
Penyebut Harga yang
tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran
adalah dianggap tidak berjaya.

6. 
Penyebut Harga perlu
mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Penyebut Harga
dan Syarat-syarat Membuat Sebut Harga di dalam Dokumen Sebut Harga sebelum
mengemukakan Sebut Harga. Jika dokumen Sebut Harga yang dikemukakan didapati
tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa
pertimbangan seterusnya.

7.
Dokumen Sebut harga
yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan
apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

8. 
Tarikh akhir
penjualan Dokumen Sebut harga adalah pada 26 JANUARI
2022. Dokumen Sebut harga tidak akan dikeluarkan
selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian
03-3375 8014.

9. 
Sebarang pertanyaan
berkaitan spesifikasi kerja dan lokasi tapak boleh menghubungi En.Iskandar
Niza bin Azan ditalian 03-3375 5555 sambungan 3224. 

Disediakan
oleh :

BAHAGIAN
UKUR BAHAN

MAJLIS
PERBANDARAN KLANG

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G3) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM1,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB E04 PEMASANGAN VOLTAN RENDAH

DAN

E06 SISTEM PENCAHAYAAN KHAS

DAN

E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis