ADDENDA NO. 1 BAGI NO. SEBUTHARGA MPK/JK 600-13/1/141(2021).

24 Jan 2022 • Oleh Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) untuk KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU AWAM MAJLIS PERBANDARAN KLANG UNTUK TAHUN 2022 (KAWASAN DUN KOTA ANGGERIK, DUN BATU TIGA, DUN MERU, DUN SEMENTA DAN DUN BANDAR BARU KLANG)

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 13hb. Januari 2022, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebutharga :

MPK/JK 600-13/1/141(2021)

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU AWAM MAJLIS PERBANDARAN KLANG UNTUK TAHUN 2022 (KAWASAN DUN KOTA ANGGERIK, DUN BATU TIGA, DUN MERU, DUN SEMENTA DAN DUN BANDAR BARU KLANG).


TERDAPAT PERUBAHAN PADA DOKUMEN - PIHAK SYARIKAT DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN DOKUMEN ASAL KEPADA DOKUMEN YANG BARU SEPERTI DILAMPIRKAN.


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN SEBUTHARGA PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH