Cetak
17/2022

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KANTIN SEKOLAH DAN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SELANGOR DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab
Nama Wan Muhammad Shuib Bin Abd Jalil
E-mel wmshuib@jkr.gov.my
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
22/03/2022 [MAKLUMAN TAMBAHAN] - STATUS PEMILIK SYARIKAT BERADA DALAM TEMPOH KUARANTIN AKIBAT POSITIF COVID-19 SEMASA TARIKH LAWATAN Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Kerja Raya Kuala Selangor
No. Sebut Harga 17/2022
Tarikh Iklan 17 Mar 2022 - 31 Mar 2022
Tarikh Jual 24 Mar 2022 - 30 Mar 2022
Tarikh Tutup 31 Mar 2022
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tawaran di Pejabat JKR Daerah Kuala Selangor, Jalan Kemajuan, 45000 Kuala Selangor,Selangor
Tarikh & Masa Taklimat 24 Mar 2022 09:00
Alamat Taklimat STOR TANJUNG KERAMAT, JKR KUALA SELANGOR

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 20.00

Syarat Sebut Harga

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera Gred `G2' dalam Negeri Selangor yang mempunyai Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  berdaftar dengan  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (L.P.I.P.M/CIDB) dengan Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan, Perakuan dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK/BPKU) - Sijil Taraf Bumiputera, serta Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah untuk membuat tawaran bagi kerja dinyatakan.

Kontraktor DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak bina pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Jika kontraktor di dapati gagal menghadiri lawatan tapak seperti yang dinyatakan, kontraktor tidak dibenarkan membeli atau mendapatkan dokumen sebutharga tersebut. Sesi Taklimat/Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN dan hanya PENAMA kontraktor/Pembekal sahaja yang boleh menghadiri sesi Taklimat/ Lawatan tapak. Kontraktor dikehendaki membawa bersama Sijil Asal Perakuan Pendaftaran dan Sijil Asal Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  berdaftar dengan  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (L.P.I.P.M/CIDB) dengan Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan, Perakuan dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK/BPKU) - Sijil Taraf Bumiputera, serta Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) YANG MASIH SAH TEMPOH semasa menghadiri sesi Taklimat/ Lawatan tapak.

Kontraktor hendaklah mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Penjarakan sosial, Pemakaian penutup muka dan Hand-sanitizer adalah DIWAJIBKAN sepanjang taklimat/lawatan tapak diadakan. Setiap kontraktor hendaklah menunjukkan paparan Mysejahtera. Kontraktor DIWAJIBKAN MENERIMA DUA (2) DOS SUNTIKAN VAKSIN dan perlu menujukkan Sijil Vaksinasi melalui Apps MySejahtera kepada pegawai yang bertugas sebelum mendaftar bagi Taklimat/ Lawatan tapak.

Naskah meja tawaran akan dipamerkan di Pejabat ini sehingga tarikh dan waktu tutup tawaran. Setiap permohonan dokumen tawaran boleh diperolehi di Pejabat JKR Daerah Kuala Selangor. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat secara TUNAI.  Kontraktor hendaklah membawa Sijil Asal Perakuan Pendaftaran dan Sijil Asal Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  berdaftar dengan  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (L.P.I.P.M/CIDB) dengan Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan, Perakuan dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK/BPKU) - Sijil Taraf Bumiputera, serta Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) YANG MASIH SAH TEMPOH serta satu salinan bagi setiap sijil-sijil tersebut semasa memasukkan dokumen ke peti tawaran.  Dokumen Tawaran hanya akan dikeluarkan kepada pemegang lesen atau wakil yang sah sahaja.  Wakil Kontraktor hendaklah membawa surat Pendaftaran Asal dari Pusat Khidmat Kontraktor atau Surat Wakil yang disahkan oleh Kontraktor.    

Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta bertulis nombor rujukan sebutharga di sebelah penjuru kiri sampul tersebut dan  dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Pejabat JKR Daerah Kuala Selangor, Jalan Kemajuan, 45000 Kuala Selangor pada 31 MAC 2022 (KHAMIS) sebelum jam 12.00 tengahari dan sekiranya berlaku sebarang kelewatan, sebutharga tidak akan diterima.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 STOR TANJUNG KERAMAT, JKR KUALA SELANGOR STOR TANJUNG KERAMAT, JKR KUALA SELANGOR 24 Mar 2022 09:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

DAN

B15 PEMASANGAN BUMBUNG DAN CLADDING LOGAM

DAN

B24 KERJA PENYENGGARAAN BANGUNAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis