Cetak
SH2024/06 – BPKS/02/2024

Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Perkhidmatan Pembersihan, Kutipan dan Pembuangan Sampah di Tapak Bazar Ramadhan dan Tapak Penjaja Sementara Jualan Aidilfitri Tahun 2024 di Kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam ke Tapak Pelupusan Sanitari Panchang Bedena.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab 1 Pegawai Bertanggungjawab 2
Nama Muhammad Ridhwan bin Ikshan Nama Mohd Reza Suhaimi bin Mohammad Isal
E-mel ridhwan@mdsb.gov.my E-mel rezasuhaimi@mdsb.gov.my
No. Tel 033224 1000 No. Tel 03 32241000 EXT 204
Jabatan Bahagian Teknologi Maklumat Jabatan Unit Perolehan
Tarikh Tajuk  
21/02/2024 RALAT: NOTIS PERLANJUTAN TEMPOH IKLAN SEBUT HARGA Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Daerah Sabak Bernam
No. Sebut Harga SH2024/06 – BPKS/02/2024
Tarikh Iklan 15 Feb 2024 - 25 Feb 2024
Tarikh Jual 15 Feb 2024 - 25 Feb 2024
Tarikh Tutup 26 Feb 2024
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar YANG DIPERTUA, MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM
Kebenaran Khas
Syarikat Negeri    SELURUH MALAYSIA
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat Sebut Harga

SYARAT- SYARAT

 

1.         Pembelian dokumen Sebut Harga adalah secara dalam talian dengan melayari laman sesawang Tender Selangor.

 

2.         Penyebut harga perlulah menghantar dokumen sebutharga beserta dokumen-dokumen seperti berikut:

 

2.1       Salinan Sijil Kementerian Kewangan (KKM),

2.2       Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),

2.3       Salinan Pendaftaran Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN);

2.4       Bayaran pembelian RM50.00 bagi nilai kerja tidak melebihi RM 200,000.00. Resit pembelian hendaklah disertakan.

2.5       Lain-lain dokumen yang disyaratkan di dalam borang.

 

3.         Petender DIKEHENDAKI menghantar Dokumen Sebut Harga bersama-sama salinan Sijil Kementerian Kewangan, SSM, Resit Pembelian dan salinan Kad Pengenalan Pemilik Syarikat, salinan Sijil Kelahiran Pemilik Syarikat serta dokumen-dokumen lain seperti yang disyaratkan dalam borang.

 

4.         Borang Sebut Harga boleh dibeli secara dalam talian dengan melayari laman sesawang Tender Selangor mulai 15 Februari 2024 (Khamis) hingga 25 Februari 2024 (Ahad).

5.         Dokumen atau borang tawaran Sebut Harga hendaklah diisikan dengan lengkap dan dimasukkan ke dalam sampul surat dan ditulis nombor Sebut Harga di sebelah kiri sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di pejabat Bilik Sebut Harga dan Tender, Majlis Daerah Sabak  Bernam sebelum jam 12.00 tengah hari pada 26 Februari 2024 (Isnin).

 

5.         Majlis Daerah Sabak Bernam tidak terikat untuk menerima tawaran  terendah atau mana-mana tawaran Sebut Harga. Pihak kontraktor yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 90 hari dari tarikh tutup  iklan adalah dianggap tidak  berjaya.

 

 

            YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM.

 

 ‘BERDAYA, BERBAKTI, BERKUALITI’

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 221001 PERKHIDMATAN > KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN > PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT
ATAU
221002 PERKHIDMATAN > KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN > MEMBERSIH KAWASAN
ATAU
221003 PERKHIDMATAN > KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN > MENGANGKAT SAMPAH

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis