RALAT: NOTIS PERLANJUTAN TEMPOH IKLAN SEBUT HARGA

21 Feb 2024 • Oleh Majlis Daerah Sabak Bernam untuk Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Perkhidmatan Pembersihan, Kutipan dan Pembuangan Sampah di Tapak Bazar Ramadhan dan Tapak Penjaja Sementara Jualan Aidilfitri Tahun 2024 di Kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam ke Tapak Pelupusan Sanitari Panchang Bedena.

  1. Adalah dimaklumkan bahawa, Majlis Daerah Sabak Bernam akan melanjutkan tempoh iklan bagi kerja – kerja seperti dibawah :-

 

BIL

BUTIR- BUTIR TAWARAN

KOD BIDANG

KETERANGAN

PERUNTUKAN

1

SH2024/06 – BPKS/02/2024

Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Perkhidmatan Pembersihan, Kutipan dan Pembuangan Sampah di Tapak Bazar Ramadhan dan Tapak Penjaja Sementara Jualan Aidilfitri Tahun 2024 di Kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam ke Tapak Pelupusan Sanitari Panchang Bedena.

 

221001

 

 

 

atau

 

 

221002

 

 

atau

 

 

221003

 

 

PERKHIDMATAN - Khidmat Kebersihan Dan Rawatan - Pembersihan Bangunan Dan Pejabat.

 

 

 

PERKHIDMATAN - Khidmat Kebersihan Dan Rawatan - Membersih Kawasan.

 

 

 

 

PERKHIDMATAN - Khidmat Kebersihan Dan Rawatan – Mengangkat Sampah

 

 

MDSB

 

2.         Borang Sebut Harga boleh dibeli secara dalam talian dengan melayari laman sesawang Tender Selangor dilanjutkan sehingga 25 Februari 2024 (Ahad).

 

3.         Dokumen atau borang tawaran Sebut Harga hendaklah diisikan dengan lengkap dan dimasukkan ke dalam sampul surat dan ditulis nombor Sebut Harga di sebelah kiri sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di pejabat Bilik Sebut Harga dan Tender, Majlis Daerah Sabak  Bernam sebelum jam 12.00 tengah hari pada 26 Februari 2024 (Isnin).

 

4.         Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau permasalahan sila hubungi Unit Perolehan, MDSB ditalian 03-3224 1000 sambungan 204.

 

 

UNIT PEROLEHAN,

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM

 

‘BERDAYA, BERBAKTI, BERKUALITI’