ADDENDA PERUBAHAN SENARAI KUANTITI (BQ) BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI PERSIARAN MAHOGANI, PERSIARAN BOTANIC DAN J

11 Apr 2018 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI PERSIARAN MAHOGANI, PERSIARAN BOTANIC DAN JALAN CASSIA UTAMA, BANDAR BOTANIC.

MPK 600-9/4/227/2018-T JTR

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI PERSIARAN MAHOGANI, PERSIARAN BOTANIC DAN JALAN CASSIA UTAMA, BANDAR BOTANIC.

ADDENDA NO.  1 (SATU)

Addenda No. 1 pada Dokumen Sebut harga ini adalah menjadi sebahagian daripada Dokumen Kontrak dan Penyebut harga dikehendaki memasukkan addenda ini ke dalam Dokumen Tender.

 

BIL                                                                         MUKA SURAT                     DIGANTIKAN KEPADA


1.Senarai Kuantiti
a). Pertukaran muka surat                                    SK (5)                                      SK (5) ADD 1