Lanjutan Tarikh Tutup SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI JALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT SERTA KERJA-KERJA YA

7 Jul 2021 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI JALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Assalammualikum dan salam sejahtera...

Adalah dimaklumkan bahawa tarikh tutup sebutharga ini dilanjutkan lagi sehingga 22hb. Julai 2021 (Khamis) atas sebab arahan PKPD yang dikenakan di Negeri Selangor. 

Sekian, terima kasih