Cetak
JPS/N/ICT/P(13)/37/2021(SH)

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI JALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Tarikh Tajuk  
07/07/2021 Lanjutan Tarikh Tutup SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI JALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT SERTA KERJA-KERJA YA Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Pengairan dan Saliran
No. Sebut Harga JPS/N/ICT/P(13)/37/2021(SH)
Tarikh Iklan 28 May 2021 - 8 Jun 2021
Tarikh Jual 8 Jun 2021 - 22 Jul 2021
Tarikh Tutup 22 Jul 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Pejabat Pengarah Pengairan dan Saliran , Negeri Selangor Darul Ehsan, Tingkat 5, Block Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,40626 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

1. Pembekal-pembekal dan syarikat dikehendaki terlebih dahulu mendaftar secara On-Line di laman web http://tender.selangor.gov.my dan diluluskanoleh mana-mana Agensi Kerajaan Negeri Selangor.

2. Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga-penyebutharga yang sahberdaftar dan masih berkuatkuasa dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah Kepala 210101.

3. PENTING : Sebutharga yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut yang merupakan syarat utama sekiranya gagal dikemukakan akan menyebabkan dokumen tawaran ditolak sama sekali. Maklumat tersebut adalah seperti berikut :

a) RESIT ASAL PEMBELIAN DOKUMEN YANG BERCETAKAN KOMPUTER, dan

b) Segala tawaran Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam dua (2) sampul surat berlakri yang dicatat :

i) Borang Sebutharga  JPS/N/ICT/P(13)/37/2021(SH)

ii) Borang Spesifikasi Teknikal  JPS/N/ICT/P(13)/37/2021(SH)

4. Dokumen sebutharga yang telah lengkap, hendaklah dihantar ke Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor, Tingkat 5, Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40626 Shah Alam, Selangor tidak lewat daripada JAM 12.00 TENGAHARI pada tarikh tutup yang telah dinyatakan.

5. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor tidak terikat untuk memilih sebarang nilai tawaran harga sama ada yang terendah atau yang sebaliknya.

6. Sekiranya tiada sebarang jawapan yang diterima selepas tempoh 90 haridari tutup tawaran, maka tawaran adalah dianggap tidak berjaya.

7. Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan ke Bhgn Pengurusan Maklumat Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor ditalian 03-55447383

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 210101 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
Dokumen Meja 222.68 kB application/pdf Muat Turun